Stateview AB

Om oss

Stateview AB är ett nischföretag inom fjärrvärmebranchen med inriktning mot larm och mätteknik. Vår affärside är att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster för förebyggande underhåll till kunder inom fjärrvärmedistribution.

Service och underhåll

Anlita oss från gång till gång för felsökning, tillståndskontroll och analys, eller teckna ett service- och underhållsavtal. Tillståndskontroller utförs på fjärrvärmeledning med larmtråd, för att i ett tidigt skede lokalisera fuktskador. Kontrollerna utförs med pulsekometerteknik och bygger på datoriserad referenslagring av samtlig mätdata. Analys och utvärdering sker i vårt egenutvecklade system StateView.

Garantibevakning och dokumentation

För att effektivt planera ett underhåll, kan vi med våra system erhålla dokumentation om var olika skador är placerade och när åtgärder skall sättas in. Möjligheten att garantibevaka varje meter av fjärrvärmeledningen ingår som en del av våra tjänster och system.

Utveckling och försäljning av mätverktyg

Med utgångspunkt från våra egna erfarenheter och kunskaper och i nära samarbete med slutkunder utvecklar vi marknadsledande verktyg för underhåll och övervakning av fjärrvärmeledningsnät.

Kontakt

Huvudkontor

Stateview AB
Industrivägen 22
901 30 UMEÅ

Tel: 090 – 13 12 90

Filialkontor

Stateview AB
Harsbygatan 7
614 31 SÖDERKÖPING

Tel: 0705 – 527621